Два от старите метровлакове бяха обновени за 5,5 млн. лева

Тази година София ще изпрати за реновиране в завода производител на два пъти по три метровлака